הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

בתי כנסת

שכונה
  
  
  
ברנע(ביכ"נ אגודת חב"ד)מעלה הגת
ברנע(ביכ"נ אל גרייבה)מעלה הגת
ברנע(ביכ"נ גאולת ישראל)תירוש
אפרידר(ביכ"נ משכן אבות)שילה
ברנע(ביכ"נ שובה ישראל)בלפור
ברנע(ביכ"נ תפארת ראובן)הציונות
גבעת ציוןאגודה) ביכ"נ שבזי+הלויאליהו הנביא
שמשוןאותר לנשמת עלייהבני עקיבא
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נאוסישקין
גבעת ציוןביכ"נ  (תקוותינו)גדעון
גבעת ציוןביכ"נ (סיאני)חגי
ברנעביכ"נ אהבת אחיםהציונות
שמשוןביכ"נ אהבת התורההארי
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ אהבת ציוןבן דוד
שמשוןביכ"נ אהבת ציוןמשה
שמשוןביכ"נ אהבת שלוםאפרים צור
גבעת ציוןביכ"נ אוהבי ישראלשיבת ציון
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ אוהל אברהםהאורים
גבעת ציוןביכ"נ אוהל יוסףהנביאים
שמשוןביכ"נ אוהל יוסףחמד
שמשוןביכ"נ אוהל יעקבדוד ברגר
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ אוהל יצחק ומשההעבודה
שמשוןביכ"נ אוהל מועדדוד ברגר
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ אוהל שמעוןהעבודה
שמשוןביכ"נ אור חדשארצ'י שרמן
ברנעביכ"נ אור חיה + גןיפתח הגלעדי
ביכ"נ אוריאלדפנה
גבעת ציוןביכ"נ אלי כהןאפרים
גבעת ציוןביכ"נ אליהו הנביאכיכר ברק
שמשוןביכ"נ אם הבניםעולי הגרדום
גבעת ציוןביכ"נ ארם נהרייםמיכה
אפרידרביכ"נ אשכולי פזהפרדס
שמשוןביכ"נ באר חייםהרב מימון
שמשוןביכ"נ בית אהרוןש.י. עגנון
שמשוןביכ"נ בית דודטרייורס
שמשוןביכ"נ בית דודההסתדרות
שמשוןביכ"נ בית הלויטרייורס
שמשוןביכ"נ בית יוסףא. חביב
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ בית יעקבאבן עזרא
שמשוןביכ"נ בית לחם יהודהא. חביב
שמשוןביכ"נ ברית אברהםמשה
אפרידרביכ"נ גיבורי ישראלאורט
שמשוןביכ"נ היכל דודקדושי קהיר
אפרידרביכ"נ המרכזיזונאבנד
שמשוןביכ"נ הרשב"ישפירא
שמשוןביכ"נ זה השער לה'הסוחר
שמשוןביכ"נ חמדת ישראלשפינוזה
ברנעביכ"נ יד מיכאלמשה שרת
שמשוןביכ"נ יעקב ודודדיבולט
גבעת ציוןביכ"נ ישיני חברוןהשופטים
ברנעביכ"נ ישמח משהבר כוכבא
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ כנסת ישראלאבן עזרא
שמשוןביכ"נ לב אבותקדושי קהיר
שמשוןביכ"נ לזכר המקדשדוד ברגר
שמשוןביכ"נ לעולי אלג'ירטשרנחובסקי
שמשוןביכ"נ לעולי אתיופייהעמיעוז
נווה אילןביכ"נ מאורות שמעוןפקיעין
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ מגדל עוזעמנואל
אפרידרביכ"נ מגן אברהםאשתאול
שמשוןביכ"נ מגן דוד לעולי הודובעש"ט
ברנעביכ"נ מפוני  הגושלייפר רחל
גבעת ציוןביכ"נ מצמיח ישועהבוקרא
גבעת ציוןביכ"נ מרום ציוןברוך סבג
נווה אילןביכ"נ משכן אביחילכיש
ברנעביכ"נ משכן אריאלבלפור
אפרידרביכ"נ משכן בכורהשייטת
ברנעביכ"נ משכן חיההציונות
שמשוןביכ"נ משכן חייםבוטראשוילי
גבעת ציוןביכ"נ משכן שמעוןאורי  אליאב
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ נווה צדקשמאי
שמשוןביכ"נ נווה שלוםקרן היסוד
אפרידרביכ"נ נועם יצחקהקיקיון
גבעת ציוןביכ"נ נחלי מיםיהודית
ביכ"נ נפשנו חכתה לה'דפנה
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ נצח ישראלאהרון קאפח
גבעת ציוןביכ"נ נר ליאיר הכהןהמרד
נווה דקליםביכ"נ נר מאיריהדות ספרד 26
שמשוןביכ"נ נתיב שמואליעקב וויס
אפרידרביכ"נ סוד השבתגבע
גבעת ציוןביכ"נ סוכת לויתןאפרים
שמשוןביכ"נ ספר תיסליתתיסלית
שמשוןביכ"נ עוזיאלארצ'י שרמן
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ עוזרי יוסףחננאל
גבעת ציוןביכ"נ עולי בבלשיבת ציון
שמשוןביכ"נ עזרא סופרהארי
גבעת ציוןביכ"נ עזרת אחיםחגי
שמשוןביכ"נ עטרת ציוןקדושי קהיר
גבעת ציוןביכ"נ עמרם שלוםהנביאים
גבעת ציוןביכ"נ עץ חייםאליהו הנביא
אפרידרביכ"נ פאר ישראלהקיקיון
גבעת ציוןביכ"נ פועלי צדקאפרים
ברנעביכ"נ פורת יוסףאיילון
ברנעביכ"נ פנינת אפרידרהמציל היהודי
ברנעביכ"נ קדש ברנעעתניאל
שמשוןביכ"נ קס עזריהקרן היסוד
שמשוןביכ"נ רמבהקדושי קהיר
גבעת ציוןביכ"נ רשב"יהשבטים
אפרידרביכ"נ שבות יעקבאורט
נאות אשקלוןביכ"נ שבות ישראלנווה שלום 14
גבעת ציוןביכ"נ שבט אחים (עופרי)אסתר המלכה
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולביכ"נ שערי צדקהאורים
שמשוןביכ"נ שערי צדקהסוחר
שמשוןביכ"נ שערי ציוןדוד ברגר
שמשוןביכ"נ שערי רחמים ויוסףמ.מ. ספרים
גבעת ציוןביכ"נ שערי שמיםברוך סבג
גבעת ציוןביכ"נ שקולניקהנביאים
שמשוןביכ"נ תורת חייםש.י. עגנון
ברנעביכ"נ תורת משהברנשטיין
אפרידרביכ"נ תפארת יוחאיקרייתי
אפרידרביכ"נ תפארת ישראליוהנסבורג
גבעת ציוןביכ"נ תפארת ציוןחגי
שמשוןביכ"נ תפילה למשהעולי הגרדום
שמשוןביכ"נ תרומה מהכללש.י. עגנון
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת     (גן גפן)הרצל
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת  עץ חייםבתחום השוק
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת בית אלהעלייה
נווה הדריםבית כנסת ברית שלוםכסלו
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת חב"דצה"ל
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת חתם סופרדוד רמז
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת ישורוןאבן עזרא
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת מגדלליד אומנויות
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת עמנואלאבן עזרא
מגדל; כוכב הצפון; רמת אשכולבית כנסת שערי ציוןבורוכוב
נאות אשקלוןדגל מחנה ראובןלביאה
שמשוןמרכז רוחני אוהל משהההסתדרות
שמשוןמרכז רוחני תורה ותפילהשפירא
בתי כנסת