אספקת שירותי מחשוב למוסדות החינוך ברחבי העיר אשקלון

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:43/2020
עלות רכישת המכרז:₪ 1,200.00
תאריך אחרון להגשה:09/02/2021 12:00
תאריך אחרון לבקשת הבהרות:02/02/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:
טופס תשלום:
לפרטים נוספים:


העיריה מודיעה כי בשלב זה הליכי המכרז מושהים, הודעה על המשך הליכי המכרז או הודעה אחרת תפורסם בהמשך