קול קורא ליצירת מאגר יועצים בתחום הסולארי

סוג המכרז:פומבי
מס מכרז:ק' 14/2020
תאריך אחרון להגשה:26/01/2021 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:קול קורא מס' 14/2020 ליצירת מאגר יועצים בתחום הסולארי
לפרטים נוספים:

עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות לקול קורא הנ"ל.

לפרטים נוספים ביחס לקול קורא ניתן לקבל בטלפון :08-6792341

את חוברת המלאה ניתן לראות באתר האינטרנט                 של העירייה www.ashkelon.muni.il

את ההצעות יש להגיש בדוא"ל שכתובתו: mikrazim@ashkelon.muni.il

 לא יאוחר מיום 26/01/2021 בשעה 12:00

שאלות ניתן להעביר לגב' מירי אוחנה למייל:miri-o@ashkelon.muni.il 

הצעה שתוגש לאחר המועד הנ''ל, לא תתקבל .