קול קורא ליצירת מאגר מתכננים ויועצים

סוג המכרז:פומבי
תאריך אחרון להגשה:30/04/2019 12:00
קטגוריה:כלליים
לצפייה / הורדת חוברת המכרז:קול קורא כללי יועצים.pdf
לפרטים נוספים:

​טלפון: 08-6748754

​עיריית אשקלון מודיעה בזאת על קבלת הצעות להצטרפות למאגר יועצים ומתכננים בתחומים המפורטים במסמכי הקול קורא המצורפים.

פרטים נוספים ניתן לקבל במחלקת המכרזים בטלפון 08-6748754 .

את ההצעות יש להגיש בכתובת המייל

consulting-gen@ashkelon.muni.il

לא יאוחר מיום 30/04/2019