אילן אמסלם

תפקיד:מנהל מחלקת רישוי עסקים
טלפון:08-6792577
פקס:08-6792588
שיוך למחלקה:רישוי עסקים
דואל:r_asakim@ashkelon.muni.il