שרון אלמליח

תפקיד:מנהל המחלקת לתרבות יהודית
טלפון:08-6748657
שיוך למחלקה:מחלקת תרבות יהודית
דואל:sharon-e@ashkelon.muni.il