זאב פרוכטר

תפקיד:מנהל מחלקת הפיקוח
טלפון:08-6796941
פקס:08-6847835
שיוך למחלקה:פיקוח עירוני
דואל:zeev-p@ashkelon.muni.il