אסף סער

תפקיד:מנהל מערך האשפה
טלפון:050-7446024
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר
דואל:Avi-e@ashkelon.muni.il