בוריס צור

תפקיד:ראש צוות גינון
טלפון:054-9908887
שיוך למחלקה:מחלקת גנים ונוף