יוסי בן זינו

תפקיד:מנהל יחידת פיקוח קבלנים
טלפון:054-9908906
שיוך למחלקה:מחלקת גנים ונוף
דואל:mginun@ashkelon.muni.il