דני פרג

תפקיד:מנהל יחידת שטחים פתוחים
טלפון:054-9908918
שיוך למחלקה:מחלקת גנים ונוף
דואל:danny-p@ashkelon.muni.il