שמעון זליג

תפקיד:מנהל אגף תפעול
טלפון:08-6796940
פקס:08-6796915
שיוך למחלקה:אגף תפעול
דואל:eti-l@ashkelon.muni.il