משה שמואל

תפקיד:אמרכל ומרכז ישיבות מועצה
טלפון:08-6792390
שיוך למחלקה:מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:moshe-s@ashkelon.muni.il