דיקלה גנון אינג'

תפקיד:ס' מנהל האגף תאום ארגון ובטיחות
טלפון:08-6792214
שיוך למחלקה:ארגון ובטיחות
דואל:dikla-g@ashkelon.muni.il