אושרה צרויה ימין

תפקיד:דוברת
טלפון:08-6792385
פקס:08-6792512
שיוך למחלקה:אגף דוברות ותקשורת
דואל:m-dover@ashkelon.muni.il