לילך אברהם

תפקיד:קידום נוער וקב"סים
טלפון:08-6220960
שיוך למחלקה:היחידה לקידום נוער
דואל:lilakh-a@ashkelon.muni.il