מיכל חיון

תפקיד:רפרנטית אגף הרווחה ופנסיונרים
טלפון:08-6792299
שיוך למחלקה:מחלקת שכר ומשאבי אנוש