מירי פלאום

תפקיד:רפרנטית שרות הפסיכולוגי, מינהל תפעול ותנו"ס
טלפון:08-6792425
שיוך למחלקה:מחלקת שכר ומשאבי אנוש