רחל כהן

תפקיד:מנהלת פרויקטים בתחום השכר, אחראית תחום הנהלה, מינהל הנדסה, מינהל כספים, מינהל החינוך, מים וביוב
טלפון:08-6792351
שיוך למחלקה:מחלקת שכר ומשאבי אנוש