אילנה מדניקוב

תפקיד:סגנית מנהלת האגף משאבי אנוש ושכר
טלפון:08-6792235
שיוך למחלקה:מחלקת שכר ומשאבי אנוש; מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:sachar@ashkelon.muni.il