דורית שלום

תפקיד:מנהלת רווחת הפרט
טלפון:08-6792217
פקס:153-8-6792217
שיוך למחלקה:רווחת הפרט; מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:dorit@ashkelon.muni.il