שילת עמר

תפקיד:רפרנטית בקרה
טלפון:08-6792221
שיוך למחלקה:בקרה ודיווח