שולה אטיאס

תפקיד:מנהלת מח' בקרה
טלפון:08-6792221
שיוך למחלקה:בקרה ודיווח; מינהל כללי ומשאבי אנוש