אושרת אפריאט

תפקיד:מנהלת הדרכה והעסקה
טלפון:08-6792388
פקס:08-6792556
שיוך למחלקה:הדרכה והעסקה; מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:michrazim@ashkelon.muni.il