מלכה גרשון

תפקיד:מנהלת אגף משאבי אנוש
טלפון:08-6792386
שיוך למחלקה:מינהל כללי ומשאבי אנוש
דואל:yael@ashkelon.muni.il