תמר יוספי עו"ד

תפקיד:יועצת לקידום מעמד האישה
טלפון:08-6792215, 08-6792328,
שיוך למחלקה:קידום מעמד האשה
דואל:tamar-y@ashkelon.muni.il