שלמה פרץ עו"ד

תפקיד:תובע עירוני
טלפון:08-6792249
פקס:08-6792502
שיוך למחלקה:הלשכה המשפטית
דואל:mishpatit@ashkelon.muni.il