אברהם חבושה

תפקיד:קצין בטיחות בתעבורה
טלפון:08-6792248
שיוך למחלקה:רכש ולוגיסטיקה
דואל:habousha@ashkelon.muni.il