רונית מכלוף

תפקיד:רכזת מלאי ואינוונטר
טלפון:08-6748687
שיוך למחלקה:רכש ולוגיסטיקה
דואל:ronit@ashkelon.muni.il