יהודה פרץ

תפקיד:מנהל מחלקת לוגיסטיקה והתקשרויות
טלפון:08-6748690, מענה טלפוני בין 11:00-13:00
שיוך למחלקה:רכש ולוגיסטיקה
דואל:yehuda-p@ashkelon.muni.il