יורם בוסקילה

תפקיד:מנהל מחלקת רכש ושירותים טכניים
טלפון:08-6748689, מענה טלפוני בין 11:00-13:00
שיוך למחלקה:רכש ולוגיסטיקה
דואל:yoram-b@ashkelon.muni.il