יוגב דהרי

תפקיד:מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה
טלפון:08-6748612
שיוך למחלקה:רכש ולוגיסטיקה
דואל:bs-rehesh@ashkelon.muni.il