רות מלול

תפקיד:מנהלת טיפול בפרט
טלפון:08-6792313
שיוך למחלקה:טיפול בפרט
דואל:pedagogi@ashkelon.muni.il