עידן דוד

תפקיד:מנכ"ל העירייה
טלפון:08-6792360
פקס:08-6792501
שיוך למחלקה:מנכ"ל העירייה
דואל:​tamar-p@ashkelon.muni.il