ג'יהסי יצחק

תפקיד:מנהל מחלקת תברואה
טלפון:08-6228626
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר
דואל:izak-j@ashkelon.muni.il