צוריאל דביר

תפקיד:מנהל אגף על יסודי
טלפון:08-6792226
שיוך למחלקה:חינוך על יסודי