דסטה טסמה

תפקיד:מנהלת פרויקטים קהילתיים
טלפון:08-6114703
פקס:08-6736491
שיוך למחלקה:המחלקה לפרויקטים ושותפיות
דואל:dasta-t@ashkelon.muni.il