אברש מלקו

תפקיד:רכזת נוער רשותי
טלפון:08-6114702
פקס:08-6736491
שיוך למחלקה:המחלקה לפרויקטים ושותפיות
דואל:averash-m@ashkelon.muni.il