מגב איילין

תפקיד:רכזת תחום מקצועי
טלפון:08-6719925
פקס:08-6736491
שיוך למחלקה:המחלקה לפרויקטים ושותפיות
דואל:magiv-a@ashkelon.muni.il