אלמנש אירדני

תפקיד:מנהלת פרויקטים רשותי
טלפון:08-6114701
פקס:08-6736491
שיוך למחלקה:המחלקה לפרויקטים ושותפיות
דואל:alemensh-i@ashkelon.muni.il