דניאל ג'נבה

תפקיד:מנהל תחום רשותי באגף תרבות נוער וספורט
טלפון:08-6719925
שיוך למחלקה:המחלקה לפרויקטים ושותפיות
דואל:daniel-j@ashkelon.muni.il