גלית מרציאנו

תפקיד:רכזת פקחים
טלפון:08-6796913
פקס:08-6847835
שיוך למחלקה:פיקוח עירוני
דואל:galitm@ashkelon.muni.il