פיקוח עירוני

תפקיד:משרד פיקוח עירוני
טלפון:08-6796941
פקס:08-6847835
שיוך למחלקה:פיקוח עירוני
דואל:perla-bs@ashkelon.muni.il