מרסלו בורדמן

תפקיד:מנהל מחלקת ספורט
טלפון:08-6748601
שיוך למחלקה:מחלקת ספורט
דואל:sport@ashkelon.muni.il