איציק בטיטו

תפקיד:מפקח ראשי אזור צפון
טלפון:050-2050806
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר