מישל אלחרר

תפקיד:מפקח ראשי אזור דרום
טלפון:054-9908097
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר