מאיר גבע

תפקיד:מנהל מחקלת אחזקת מבנים ומסד"ח
טלפון:08-6796914
שיוך למחלקה:אגף תפעול
דואל:meir-g@ashkelon.muni.il