שמעון אלחרר

תפקיד:מנהל מחלקת מבנים דרכים ותעבורה
טלפון:08-6796927
שיוך למחלקה:אגף תפעול
דואל:shimon-e@ashkelon.muni.il