כפיר כריסי

תפקיד:ס.מנהל אגף שפ"ע
טלפון:08-6228625
שיוך למחלקה:אגף שיפור פני העיר
דואל:kfir-kr@ashkelon.muni.il