אתי עמיאל

תפקיד:רכזת מעורבות חברתית
טלפון:08-6213747
שיוך למחלקה:מרכז הצעירים
דואל:noa-n@ashkelon.muni.il